תקנון האתר


תקנון לשימוש באתר
u-can.co.il :

תקנון האתר ותכניו כתובים מטעמי נוחות בלשון זכר, אך הוא פונה לנשים ולגברים כאחד.

  1. השימוש באתר u-can.co.il  על תכניו ושירותיו מוצע לך בכפוף להסכמתך לתנאים הכלולים בסעיפים שלהלן.
  2. בעלי האתר רשאים מפעם לפעם לעדכן את תנאי השימוש בתקנון זה.
  3. במידה והפר גולש/משתמש את תנאי התקנון לשימוש באתר, יהיו רשאים בעלי האתר להפסיק/לחסום לגולש זה את הגישה/השימוש או לנקוט בכל אפשרות אחרת עפ"י חוק.
  4. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.
  5. לא יעשה גולש/משתמש שימוש באתר למטרות לא חוקיות.
  6. לא ירשום גולש/משתמש אדם ללא הסכמתו או ללא נוכחותו מול מסך המחשב, ורק בתנאי שהובהרו לו כל סעיפי תקנון שימוש זה.
  7. לא יעביר גולש/משתמש שם מנוי/משתמש/חשבון לאדם אחר. הרישום באתר הינו לשימושו הבלעדי של הגולש/משתמש.
  8. לא יפרסם גולש/משתמש באתר או באמצעותו תכנים בעלי אופי מיני, גזעני, פוגעני, מאיים, בלתי חוקי, שקרי או כל תוכן אחר הפוגע בפרטיות האדם, או בזכויות יוצרים.
  9. לא יעשה גולש/משתמש שימוש מסחרי באתר כגון: פרסום של חברות/מוצרים/מותגים שונים.

10. לא יפריע/יזיק גולש/משתמש לפעילות התקינה של האתר.

11. לא יעשה גולש/משתמש שימוש מזיק במודעות השונות המפורסמות באתר באמצעות מס' רב של לחיצות עליהן.

12. אין לראות במודעות הפרסומיות השונות המוצגות באתר, לרבות עבודות-דרושים המלצה מטעם האתר. האחריות על התוכן היא של המפרסמים.

13. הינך מתחייב בזאת להיותך האחראי הבלעדי לנכונותו של מידע שהינך מעביר/מפרסם דרך האתר.

14. בעלי האתר הינם בעלי זכויות היוצרים ובעלי זכויות הקניין הרוחני הקשורים לאתר, לרבות עיצוב האתר וסימנו המסחרי.

15. בעלי האתר רשאים בכל זמן למחוק תוכן כלשהו באתר.

16. בעלי האתר לא ישאו באחריות לגבי תוכן שהוסר או לחלופין פרסומו.

17. הנך מצהיר בזאת שאתה בעל הזכויות בתכנים שונים אשר תעלה לאתר, ויש לך זכות חוקית או הרשאה לפרסמם, וכי הנך מעביר זכות/הרשאה זו לבעלי האתר כך שיהיו רשאים לערוך בתוכן/בתכנים שינויים וכמו כן להשתמש בתוכן/בתכנים אלו באתר או במקומות אחרים – ללא תמורה כספית או תמורה כלשהי.

18. לא יפר גולש/משתמש זכויות יוצרים השייכות לבעלי האתר בין בהעתקת או שכתוב תוכן/תכנים שונים מהאתר.

19. בעלי האתר עושים את מירב המאמצים על מנת שהשימוש באתר ושירותיו יהיו זמינים כל הזמן. אם זאת מפעם לפעם ייתכנו הפסקות בזמינות האתר לצורך תחזוקה. בעלי האתר לא ישאו באחריות או יתנו פיצוי כספי בשל כך.

20. על תנאי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט לגביו תהא בית המשפט באיזור חיפה.