תכנית לימודים-קורס קבלן רשום

קורס הכנה למבחני קבלן רשום – תוכנית לימודים

המפגשים יתקיימו פעם בשבוע בשעות אחר הצהריים.

להרשמה לקורס

 

מהלך הקורס:

נושא

תוכן

שעות לימוד

פרק 1: חישוב כמויות

חישוב: שטחים,נפחים, זוויות, משקלים.

חישוב כמויות עפר ופיתוח.

חישוב כמויות בעבודות בטון.

חישוב כמויות בעבודות בניה וגבס.

חישוב כמויות בעבודות ריצוף וחיפוי פנים.

חישוב כמויות בעבודות טיח, סיוד וצבע.

חישוב כמויות בעבודות אינסטלציה, חשמל, מיזוג אוויר, הריסה, פירוק ופינוי.

6 שעות+שעתיים תרגול

 

פרק 2: תחשיב והצעות למכרז

עלויות ישירות.

עלויות עקיפות .

מקורות מידע לתשומות ומאגרי מחירים.

שיטות תחשיב.

הכנת מכרז והגשתו.

חוזה ונספחיו.

6 שעות+שעתיים תרגול

 

פרק 3: תורת הבניה ויציבות מבנים

הבנת רכיבים והכרת שלד הבניין, יסודות תקרות, קורות, עמודים, קירות בטון מזיון וקירות בנויים, מחיצות, שילוב רכיבים טרומיים.

הכרה והבנה של עקרונות יציבות המבנה.

עקרונות יציבות מבנים.

יציבות של מבנים זמניים.

ישום עקרונות יציבות למבנה.

עבודות גמר.

סוגי תקרה.

הבנת בעיות ייחודיות.

קירות, מחיצות וחגורות.

בידוד תרמי ואקוסטי.

שלוש שעות

פרק 4: חומרים ותקנים

מושגים כלליים על חומרי בניה

מכוני בדיקה

תכונות ושימוש של חומרי יסוד, לרבות תכונות פיזיות, תרמיות, מכוניות, אקוסטיות וכד'.

מתכות.

עץ.

זכוכית.

חומרים פלסטיים.

בטון טרי.

שלוש שעות

פרק 5: מלאכות הבניה

עבודות טיח.

עבודות ריצוף וחיפוי פנים.

עבודות צבע.

עבודות בידוד ואיטום.

עבודות מתכת.

עבודות גבס ותקריות אקוסטיות.

עבודות נגרות בניין.

עבודות אינסטלציה, מתקני תברואה וחימום.

עבודות חשמל.

מערכות להספקת גז.

מתקני מיזוג אוויר.

תחזוקת מבנים.

שעתיים

 

 

 

 

 

 

 

 

פרקים 6 – 7: חוקים ותקנות הבניה

 חוזים ומסמכי התקשרות

זכויות וחובות: קבלן ראשי קבלן משנה.

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התש"ט 1969 ותקנותיו.

פקודות מס הכנסה ומע"מ.

עקרונות המיסוי בעבודות בניה.

זכויות עובדים,חוקי עבודה וביטוח סוציאלי.

ביטוח בעבודות בניה.

סוגי חוזים ומכרזים.

מסמכי אתר.

4  שעות

פרק 8: ארגון אתר עבודה

מושגים בארגון אתר ושלבי ביצוע.

תכנון שלבי ביצוע העבודה והכנת לוחות זמנים.

תיעוד: יומני עבודה, תכנית מדידה.

התאמת ציוד לפרויקט.

As-MADe.

שעתיים.

פרק 9: בטיחות

פקודת הבטיחות בעבודה.

תקנות וחוקי בטיחות בעבודה.

חוק ארגון ופיקוח על העבודה.

גורמי תאונות ומחלות מקצוע.

חובות דיווח על תאונות ומחלות.

עקרונות כללים להבטחת בטיחות וגהות.

תיחום העבודה ומדרכות מעבר.

גידור שטח ופתחים, הרחקת מכשול.

הכנת תכנית בטיחות באתר.

בטיחות בחפירות ובעבודות עפר.

בטיחות בעבודות ביוב.

בטיחות בעבודות גובה.

בטיחות בעבודות הריסה ופינוי.

בטיחות בעבודות עם חומר חם ואש.

בטיחות בעבודה עם ציוד מכני וחשמל.

בטיחות בעבודות חשמל.

מניעת דלקות וכיבוי שרפות.

גיהות – עזרה ראשונה, לבוש ואמצעי מגן, חומרים כימיים, אבק ורעש.

חוקים/תקנות/כללים לעבודה באסבסט.

ארבע שעות+מבחן שעתיים

 

פרק 10: קריאת תוכניות

התמצאות בתוכניות בניין.

תוכניות אדריכליות.

תכנון בטון מזיון ורשימות ברזל.

תוכנית אינסטלציה סניטרית.

תוכניות חשמל, תקשורת ומיזוג אוויר.

נגרות-בניין.

מסגרות פלדה.

חלונות ודלתות אלומיניום.

תוכניות קונסטרוקציות פלדה.

ארבע שעות+ארבע שעות תרגול

חזרות למבחנים

16 שעות.

 

סה"כ 60 שעות.