תוכנית לימודים-קריאת תוכניות

משך הקורס 10 מפגשים שיתקיימו במרכז בימי שני בין השעות 17:30-21:00.ובצפון בימי שישי מהשעה 08:30-11:00

שיעור מס' 1 – מבוא לקריאת תוכניות:

 גודל גיליונות וכתיב טכני

 היטלים איזומטריה ופיתוח ראיה מרחבית

 סוגי קווים

 קנ"מ

 טופוגרפיה ומתווה

 תרשים סביבה ותוכנית מגרש

סה"כ – 4 שעות

שיעור מס' 2 – סוגי תוכניות:

 סימנים מוסכמים בבניין

 תוכנית אדריכלית

 תוכנית קונסקרוקציה+קורות עמודים+זיון

 תוכנית יסודות +ביסוס

סה"כ – 4 שעות

שיעור מס' 3 – תרגול שיעורים 1-2 .

 

סה"כ – 4 שעות

שיעור מס' 4 – חתכים ופרטי בניין:

 חתכים –מטרה

 סוגי חתכים בתוכניות קונסטרוקציה

 תרגול קריאה והוצאת נתונים מחתכים

 פרטי בניין -מעקות+תפרי התפשטות

סה"כ – 4 שעות

שיעור מס' 5 – רצפות

 רצפות

 סוגי רצפות בבניין

 תוכנית קונסטרוקציה רצפה –תיקרה

 תרגול קריאה תוכניות ביצוע גגות

סה"כ – 4 שעות

 

 

 

 

שיעור מס' 6 – גגות:

 גגות

 סוגי גגות בבניין

 תוכנית קונסטרוקציה גגות

 תרגול קריאה תוכניות ביצוע גגות

סה"כ – 4 שעות

שיעור מס' 7 – תרגול שיעורים 4-5-6:

 תרגול חתכים

 תרגול רצפות

 תרגול גגות

סה"כ – 4 שעות

שיעור מס' 8 – ממדים-חדרי מדרגות –מעליות:

 ממדי"ם

 חדרי מדרגות

 מעליות

סה"כ – 4 שעות

שיעור מס' 9 – חדרי שירותים ואמבטיה:

 תוכנית אדריכלית

 תוכנית סניטציה

 תוכנית קונסטרוקציה

 תרגול קריאה

סה"כ – 4 שעות

שיעור מס' 10 – סוגי תוכניות שונות:

 תוכניות אינסטלציה ,חשמל ריצוף ,גבס

 תוספות והשלמות

 מבדק וסיכום

סה"כ – 4 שעות

הרשמה