מבחני קבלן רשום – לדוגמא

שאלות דוגמא ממבחן בטיחות וגיהות(מבחני קבלן רשום ענף 131) משרד התמ"ת שנת 2011:

1.האם קיימת מהירות בה אסור לעבוד עם עגורן צריח:

א.20 קמ"ש.

ב.30 קמ"ש.

ג.40 קמ"ש.

ד.50 קמ"ש.

2.מהו מפתח החפירה המכסימלי בו חייבים לשים מדרכת מעבר:

א.20 ס"מ.

ב.40 ס"מ.

ג.50 ס"מ.

ד.60 ס"מ.

3.מה מרחק היציאות המכסימלי בחפירות:

א.10 מטר.

ב.20 מטר.

ג.בחפירה מעל 130ס"מ חובה כל 5 מטר.

ד.אין תקנה כזו.

4.מה מרחק עבודה עם ביטומן מחומר דליק:

א.מינימום 2 מטר.

ב.מינימום 6 מטר.

ג.מינימום 4 מטר.

ד.אסור בתכלית האיסור לעבוד עם ביטומן בקרבת חומר דליק.

5.מי רשאי להוציא צו בטיחות באתר בניה:

א.מנהל עבודה.

ב.מפקח עבודה.

ג.מפקח עבודה אזורי.

ד.מפקח עבודה ארצי.

יודע את התשובות השאר בצור קשר ונענה לך אם אכן כך:)